U objednávek nad 2 000,- DOPRAVA ZDARMA. Objednávky se odesílají každou neděli.

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů dle GDPR je Jana Křivánková, IČ 88623726, Pecháčkova 1242/4, Praha 150 00.
 2. Kontakty správce: Pecháčkova 1242/4, Praha 150 00, email: stumbauerova@gmail.com, tel: 721 249 155.
 3. Osobní údaje: informace o identifikované/identifikovatelné osobě.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie osobních údajů

 1. Zpracování údajů poskytnutých zákazníkem nebo získaných z objednávky.
 2. Zpracování identifikačních, kontaktních a smluvně nezbytných údajů.

III. Důvod a účel zpracování

 1. Důvod: plnění smlouvy a oprávněný zájem na marketingu.
 2. Účel: vyřízení objednávky, marketingové aktivity.
 3. Neaplikuje se automatické rozhodování.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Uchovávání údajů: 15 let od ukončení smluvního vztahu; marketingové účely max. 5 let.
 2. Po uplynutí doby uchování údaje vymazány.

V. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci: partneři pro dodání zboží/služeb, e-shop provozování, marketing.
 2. Neplánuje se předání údajů mimo EU.

VI. Vaše práva

 1. Práva dle GDPR: přístup, oprava, výmaz, omezení zpracování, námitka, přenositelnost.
 2. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VII. Zabezpečení osobních údajů

 1. Vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení.
 2. Opatření pro zabezpečení datových a listinných úložišť.
 3. Přístup k údajům mají pouze autorizované osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Potvrzení seznámení s ochranou údajů při odeslání objednávky.
 2. Právo na změnu podmínek ochrany údajů a informace zákazníkům.

Účinnost od 25.5.2018.